Anunt

TTS PORTURI FLUVIALE SRL titulară a proiectului „Construire șopron metalic (depozit mărfuri generale)”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, municipiul Brăila, Zona Portuară, Parcela 31 anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat: Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-braila/drafturi-acte-reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 04.01.2018