NOTA DE INFORMARE
PRIVIND CONFIDENTIALITATEA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Societatea TTS Porturi Fluviale S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal intr-un mod confidential, sigur si transparent si va asigura ca puteti continua sa aveti incredere in noi in ceea ce priveste datele pe care ni le furnizati.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza cu respectarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora iar conform art. 6 lit. b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri inainte de incheierea unui contract.

Societatea TTS Porturi Fluviale S.R.L. (in calitate de operator) a luat toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor in timpul prelucrarii si pastrarea in siguranta a acestora, a confidentialitatii, pentru protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale si nu va dezvalui datele cu caracter personal pe care le prelucreaza decat in conditiile legii.

In vederea respectarii regulamentului a fost facuta informarea si instruirea personalului cu atributii in prelucrarea datelor cu caracter personal.

Va asiguram ca societatea TTS Porturi Fluviale S.R.L. a luat toate masurile corespunzatoare pentru respectarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679, pentru a garanta siguranta datelor personale ale salariatilor si ale reprezentantilor clientilor etc., si a implementat durate specifice pentru ca datele personale sa fie pastrate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopului declarat.

Persoana vizata are toate drepturile legale in ceea ce priveste datele cu caracter personal, iar societatea TTS Porturi Fluviale S.R.L. (in calitate de operator) asigura un mediu care faciliteaza exercitarea acestora: dreptul de acces, de rectificare, de stergere, de restrictionare a prelucrarii, etc.